Kryminologia. Stan i perspektywy rozwoju

/, Nowości, Prawo/Kryminologia. Stan i perspektywy rozwoju

Kryminologia. Stan i perspektywy rozwoju

179,00  161,00 

Opis

Emil W. Pływaczewski, Sławomir Redo, Ewa M. Guzik-Makaruk, Katarzyna Laskowska, Wojciech Filipkowski, Ewa Glińska, Emilia Jurgielewicz-Delegacz, Magdalena Perkowska
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Rok publikacji: 2019
Wydanie: 1
Liczba stron: 1008
ISBN: 978-83-8160-625-7

Publikacja jest wszechstronnym opracowaniem najistotniejszych zagadnień z dziedziny kryminologii. Autorzy, związani z Białostocką Szkołą Kryminologii oraz Organizacją Narodów Zjednoczonych, w przystępny sposób przedstawiają problemy przestępczości i patologii społecznych.

W książce opisano m.in.:

genezę oraz trendy i tendencje rozwojowe kryminologii na świecie,
rozwój kryminologii w Polsce,
metody badań w kryminologii,
teorie kryminologiczne,
wybrane zagadnienia profilaktyki kryminologicznej.
Autorzy przedstawiają najważniejsze kategorie przestępczości, takie jak: przestępczość gospodarcza, przestępczość narkotykowa, przestępczość okołotransplantacyjna, cyberprzestępczość, przestępczość stadionowa czy przestępczość na szkodę środowiska.

Atutem książki jest uwzględnienie w jej treści założeń Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, ukierunkowanych na wzrost gospodarczy, rozwój społeczny i ochronę środowiska w kontekście zapobiegania przestępczości.

Prezentowane treści uzupełnione są licznymi elementami graficznymi, co pomoże zrozumieć i zapamiętać omawiane zagadnienia.

Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla studentów prawa, kryminologii, bezpieczeństwa narodowego, socjologii, pedagogiki oraz resocjalizacji, adwokatów, radców prawnych, sędziów oraz prokuratorów. Będzie cennym źródłem wiedzy dla pracowników naukowych oraz praktyków zajmujących się w ramach swojej pracy zawodowej zapobieganiem przestępczości i innymi patologiami społecznymi.

WYKAZ SKRÓTÓW ………………………………. 11
SŁOWO WSTĘPNE ………………………………. 15
CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE DO KRYMINOLOGII
ROZDZIAŁ I. ZAGADNIENIA PODSTAWOWE KRYMINOLOGII JAKO NAUKI (Wojciech Filipkowski, Ewa M. Guzik-Makaruk) ………….. 21
§ 1. Nauka kryminologii ………………………………. 22
§ 2. Przestępstwo ………………………………. 40
§ 3. Przestępca ………………………………. 43
§ 4. Przestępczość ………………………………. 46
§ 5. Patologie społeczne ………………………………. 47
§ 6. Ofiara ………………………………. 49
§ 7. Relacje kryminologii z innymi naukami ………………………………. 53
ROZDZIAŁ II. ŹRÓDŁA INFORMACJI O PRZESTĘPCZOŚCI (Magdalena Perkowska) ………………………………. 67
§ 1. Statystyki kryminalne ………………………………. 71
§ 2. Badania sondażowe ………………………………. 79
§ 3. „Ciemna liczba” przestępstw ………………………………. 81
ROZDZIAŁ III. GENEZA ORAZ TRENDY I TENDENCJE ROZWOJOWE KRYMINOLOGII NA ŚWIECIE (Emil W. Pływaczewski) …………. 85
§ 1. Ewolucja kryminologii na świecie ………………………………. 86
§ 2. Kierunki i fazy rozwoju kryminologii ………………………………. 96
§ 3. Organizacje między narodowe i stowarzyszenia ………………………………. 100
ROZDZIAŁ IV. ROZWÓJ KRYMINOLOGII W POLSCE. KIERUNKI KLASYCZNYCH BADAŃ KRYMINOLOGICZNYCH (Emil W. Pływaczewski) ….. 123
§ 1. Polska rozbiorowa ………………………………. 124
§ 2. Okres między wojenny (1918–1939) ………………………………. 126
§ 3. Od okresu powojennego do 1969 r. ………………………………. 132
§ 4. Lata 1970–1989 ………………………………. 143
§ 5. Lata 90. do końca XX w. ………………………………. 151
§ 6. Kierunki klasycznych badań kryminologicznych. Nauczanie kryminologii w Polsce w XXI w. ………………………………. 157
ROZDZIAŁ V. BIAŁOSTOCKA SZKOŁA KRYMINOLOGII – NOWE KIERUNKI, METODY I PERSPEKTYWY BADAŃ KRYMINOLOGICZNYCH (Emil W. Pływaczewski) ………………………………. 165
§ 1. Interdyscyplinarne badania nad bezpieczeństwem obywateli ………………………………. 166
§ 2. Pozbawianie sprawców owoców przestępstw ………………………………. 167
§ 3. Badania w zakresie problematyki medycyny transplantacyjnej ………………………………. 168
§ 4. Badania porównawcze w nowej między narodowej serii wydawniczej ………………………………. 174
§ 5. Interdyscyplinarne badania o charakterze skoordynowanym, ich etapy i poziomy ………………………………. 176
§ 6. Koncepcja matrycy doskonałości badań naukowych – paradygmat Białostockiej Szkoły Kryminologii ………………………………. 191
ROZDZIAŁ VI. METODY BADAŃ W KRYMINOLOGII (Ewa Glińska) ………………………………. 197
§ 1. Uwagi wprowadzające ………………………………. 198
§ 2. Etapy procesu badawczego ………………………………. 203
§ 3. Techniki badawcze w kryminologii ………………………………. 220
ROZDZIAŁ VII. TEORIE KRYMINOLOGICZNE (Emil W. Pływaczewski, Emilia Jurgielewicz-Delegacz) ………………………………. 239
§ 1. Teorie biologiczne ………………………………. 245
§ 2. Teorie psychologiczne ………………………………. 255
§ 3. Teorie socjologiczne ………………………………. 262
§ 4. Teorie biosocjalne (biosocjologiczne) ………………………………. 282
§ 5. Etiologia przestępczości według wybranych polskich kryminologów ………………………………. 285
ROZDZIAŁ VIII. WYBRANE ZAGADNIENIA PROFILAKTYKI KRYMINOLOGICZNEJ (Wojciech Filipkowski) ………………………………. 289
§ 1. Profilaktyka – zagadnienia ogólne dotyczące profilaktyki ………………………………. 290
§ 2. Zapobieganie przestępczości i patologiom społecznym ………………………………. 294
§ 3. Charakterystyka prewencji ………………………………. 305
CZĘŚĆ II. WYBRANE KATEGORIE PRZESTĘPCZOŚCI W POLSCE
ROZDZIAŁ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZESTĘPCZOŚCI W POLSCE (Katarzyna Laskowska) ………………………………. 311
§ 1. Statystyczny obraz przestępczości ujawnionej w Polsce w latach 1924–1938 ………………………………. 312
§ 2. Statystyczny obraz przestępczości ujawnionej w Polsce w latach 1954–1969 ………………………………. 314
§ 3. Statystyczny obraz przestępczości stwierdzonej w Polsce w latach 1970–2017 ………………………………. 316
§ 4. Geografia przestępczości ………………………………. 323
ROZDZIAŁ II. PRZESTĘPCZOŚĆ NIELETNICH (Emilia Jurgielewicz-Delegacz) ………………………………. 327
§ 1. Fenomen przestępczości nieletnich ………………………………. 328
§ 2. Etiologia przestępczości nieletnich ………………………………. 339
§ 3. Przeciwdziałanie przestępczości nieletnich ………………………………. 342
ROZDZIAŁ III. PRZESTĘPCZOŚĆ KOBIET (Katarzyna Laskowska) ………………………………. 347
§ 1. Dynamika i struktura przestępczości kobiet ………………………………. 348
§ 2. Etiologia przestępczości kobiet ………………………………. 356
§ 3. Profilaktyka przestępczości kobiet ………………………………. 359
ROZDZIAŁ IV. PRZESTĘPCZOŚĆ CUDZOZIEMCÓW (Magdalena Perkowska) ………………………………. 363
§ 1. Fenomen zjawiska przestępczości cudzoziemców w Polsce ………………………………. 365
§ 2. Etiologia zjawiska ………………………………. 379
§ 3. Profilaktyka przestępczości cudzoziemców ………………………………. 381
ROZDZIAŁ V. PRZESTĘPCZOŚĆ OSADZONYCH (Magdalena Perkowska) ………………………………. 387
§ 1. Fenomen zjawiska przestępczości osadzonych w jedno stkach penitencjarnych w Polsce ………………………………. 389
§ 2. Etiologia przestępczości osadzonych ………………………………. 398
§ 3. Profilaktyka przestępczości osadzonych ………………………………. 401
ROZDZIAŁ VI. PRZESTĘPCZOŚĆ KRYMINALNA (Magdalena Perkowska) ………………………………. 407
§ 1. Fenomen zjawiska przestępczości kryminalnej w Polsce ………………………………. 408
§ 2. Etiologia przestępczości kryminalnej ………………………………. 416
§ 3. Profilaktyka przestępczości kryminalnej ………………………………. 420
ROZDZIAŁ VII. PRZESTĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA (Emil W. Pływaczewski, Wojciech Filipkowski, Katarzyna Laskowska) ……… 427
§ 1. Fenomen przestępczości zorganizowanej ………………………………. 428
§ 2. Etiologia rozwoju przestępczości zorganizowanej w Polsce ………………………………. 447
§ 3. Profilaktyka przestępczości zorganizowanej ………………………………. 453
ROZDZIAŁ VIII. PRZESTĘPCZOŚĆ NARKOTYKOWA (Katarzyna Laskowska) ………………………………. 461
§ 1. Fenomen przestępczości narkotykowej ………………………………. 462
§ 2. Etiologia przestępczości narkotykowej ………………………………. 477
§ 3. Profilaktyka przestępczości narkotykowej ………………………………. 478
ROZDZIAŁ IX. PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA (Wojciech Filipkowski) ………………………………. 483
§ 1. Fenomen przestępczości gospodarczej ………………………………. 484
§ 2. Etiologia przestępczości gospodarczej ………………………………. 497
§ 3. Profilaktyka przestępczości gospodarczej ………………………………. 502
ROZDZIAŁ X. PRZESTĘPCZOŚĆ Z UŻYCIEM KOMPUTERÓW I ICH SIECI (Wojciech Filipkowski) ………………………………. 511
§ 1. Fenomen przestępczości z użyciem komputerów i ich sieci ………………………………. 512
§ 2. Etiologia zjawiska przestępczości z użyciem komputerów i ich sieci ………………………………. 525
§ 3. Profilaktyka przestępczości komputerów i ich sieci ………………………………. 526
ROZDZIAŁ XI. WYPADKI DROGOWE (Emilia Jurgielewicz-Delegacz) ………………………………. 535
§ 1. Fenomen wypadków drogowych ………………………………. 536
§ 2. Etiologia wypadków drogowych ………………………………. 581
§ 3. Przeciwdziałanie wypadkom drogowym ………………………………. 589
ROZDZIAŁ XII. PRZESTĘPCZOŚĆ STADIONOWA (Wojciech Filipkowski) ………………………………. 595
§ 1. Fenomen przestępczości stadionowej ………………………………. 596
§ 2. Etiologia przestępczości stadionowej ………………………………. 603
§ 3. Profilaktyka przestępczości stadionowej ………………………………. 607
ROZDZIAŁ XIII. PRZESTĘPCZOŚĆ MOTYWOWANA NIENAWIŚCIĄ (Emilia Jurgielewicz-Delegacz) . 617
§ 1. Fenomen przestępczości motywowanej nienawiścią ………………………………. 618
§ 2. Etiologia przestępczości motywowanej nienawiścią ………………………………. 658
§ 3. Profilaktyka przestępczości motywowanej nienawiścią ………………………………. 661
ROZDZIAŁ XIV. PRZESTĘPCZOŚĆ SEKSUALNA (Emilia Jurgielewicz-Delegacz) ………….. 667
§ 1. Fenomen przestępczości seksualnej ………………………………. 668
§ 2. Etiologia przestępczości seksualnej ………………………………. 724
§ 3. Profilaktyka przestępczości seksualnej ………………………………. 728
ROZDZIAŁ XV. PRZESTĘPCZOŚĆ OKOŁOTRANSPLANTACYJNA (Ewa M. Guzik-Makaruk) ………….. 735
§ 1. Przestępczość okołotransplantacyjna – wprowadzenie do problematyki …….. 736
§ 2. Przestępczość okołotransplantacyjna – aspekty kryminologiczne ……… 737
ROZDZIAŁ XVI. PRZESTĘPCZOŚĆ NA SZKODĘ ŚRODOWISKA (Ewa M. Guzik-Makaruk) ………. 769
§ 1. Przestępczość na szkodę środowiska – wprowadzenie do problematyki ………. 770
§ 2. Przestępczość na szkodę środowiska – aspekty kryminologiczne …….. 773
ROZDZIAŁ XVII. PATOLOGIE SPOŁECZNE POWIĄZANE Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ (Katarzyna Laskowska) ………………………………. 803
§ 1. Fenomen patologii społecznych w Polsce ………………………………. 804
§ 2. Etiologia rozwoju patologii społecznych w Polsce ………………………………. 815
§ 3. Profilaktyka patologii społecznych ………………………………. 817
CZĘŚĆ III. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTW NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZESTĘPCZOŚCI
ROZDZIAŁ I. MILENIJNE CELE ROZWOJU 2000–2015 I EFEKTY ICH REALIZACJI (Emilia Jurgielewicz-Delegacz) ………………………………. 823
§ 1. Raport Milenijny ………………………………. 825
§ 2. Deklaracja Milenijna Narodów Zjednoczonych ………………………………. 833
§ 3. Milenijne Cele Rozwoju ………………………………. 835
§ 4. Realizacja Milenijnych Celów Rozwoju ………………………………. 836
ROZDZIAŁ II. PRIORYTETY AGENDY NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2030 (Sławomir Redo) ………………………………. 843
ROZDZIAŁ III. KRYMINOLOGICZNE ASPEKTY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SPOŁECZEŃSTW (Sławomir Redo) …………………. 861
§ 1. Bieda ………………………………. 862
§ 2. Mniej nierówności ………………………………. 864
§ 3. Głód ………………………………. 868
§ 4. Zdrowie i jakość życia ………………………………. 870
§ 5. Edukacja ………………………………. 874
§ 6. Równość płci ………………………………. 879
§ 7. Prawa człowieka a bezpieczeństwo ………………………………. 881
§ 8. Pokój, sprawiedliwość oraz skuteczne i odpowiedzialne instytucje (samo)rządowe ………………………………. 884
§ 9. Kultura prawości a trendy demo graficzne 2030–2060 ………………………… 887
ROZDZIAŁ IV. KRYMINOLOGICZNE ASPEKTY WZROSTU GOSPODARCZEGO (Sławomir Redo) ………………………………. 891
§ 1. Przemysł, innowacyjność, infrastruktura ………………………………. 892
§ 2. Pomoc techniczna ………………………………. 896
§ 3. Zrównoważone miasta i lokalne społeczności ………………………………. 897
§ 4. Włączanie społeczne ………………………………. 897
§ 5. Partycypacja w zintegrowanym i zrównoważonym planowaniu i zagospodarowywaniu osiedli ………………………………. 899
§ 6. Partnerstwo na rzecz celów ………………………………. 900
§ 7. Inkluzywny wzrost gospodarczy i godna praca ………………………………. 902
ROZDZIAŁ V. KRYMINOLOGICZNE I PROFILAKTYCZNE ASPEKTY OCHRONY ŚRODOWISKA (Sławomir Redo) ………………………………. 911
§ 1. Akcja klimatyczna ………………………………. 912
§ 2. Ochrona zasobów naturalnych i środowiska przed degradacją ……………….. 915
§ 3. Wzrost gospodarczy i podział korzyści ………………………………. 917
§ 4. Rozwój społeczny, zapobieganie przestępczości i „Zero tolerancji” ………………………………. 919
§ 5. Nowe formy polityki „Zero tolerancji” ………………………………. 926
§ 6. Czysta woda i warunki sanitarne ………………………………. 929
§ 7. Życie na lądzie ………………………………. 933
BIBLIOGRAFIA ………………………………. 941
SPIS TABEL ………………………………. 991
SPIS DIAGRAMÓW ………………………………. 997
SPIS WYKRESÓW ………………………………. 999
AUTORZY ………………………………. 1001