Kredyty, pożyczki i gwarancje bankowe

/, bankowość i prawo bankowe, Nowości/Kredyty, pożyczki i gwarancje bankowe

Kredyty, pożyczki i gwarancje bankowe

189,00  170,00 

Opis

Izabela Heropolitańska, Agnieszka Nierodka, Tomasz Zdziarski
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Rok publikacji: 2020
Wydanie: 1
Liczba stron: 1240
Seria: Poradniki LEX
Rodzaj: Poradnik
Okładka: twarda
Format: A5

W publikacji przedstawiono cały cykl kredytowania, począwszy od złożenia wniosku o udzielenie kredytu poprzez zawarcie umowy kredytu aż do jego spłaty bądź niespłacenia w terminie.

Autorzy omawiają m.in.:

zagadnienia prawne i ekonomiczne związane z udzielaniem kredytu;
zasady udzielania przez banki kredytów przedsiębiorcom i konsumentom, a także innym podmiotom, np. rolnikom, fundacjom, kościołom;
wymogi formalnoprawne, jakie muszą być spełnione przez przyszłego kredytobiorcę;
wymogi, jakie musi spełniać wniosek kredytowy oraz dołączone do niego typowe dokumenty wymagane przez bank;
podstawowe zasady badania zdolności kredytowej przez bank w przypadku, gdy kredytobiorca jest konsumentem oraz przedsiębiorcą;
obligatoryjną treść umowy kredytu oraz klauzule, jakie mogą być w niej zawarte;
niedozwolone klauzule umowne zabronione przez przepisy prawa, ze szczególnym uwzględnieniem klauzul niedozwolonych w umowach kredytów zawieranych z konsumentami;
podstawowe zasady postępowania banku w przypadku niespłacania przez klienta w terminie zobowiązań, skutków wszczęcia w stosunku do kredytobiorcy postępowania restrukturyzacyjnego, względnie ogłoszenia upadłości.
Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla kredytobiorców, pracowników banków, przedsiębiorców zaciągających kredyty, a także prawników praktyków i osób zajmujących się udzielaniem kredytów, pożyczek i gwarancji bankowych.