Kontrola rządowa w administracji publicznej. Poradnik dla kontrolujących i kontrolowanych

/, Finanse i prawo finansowe, finanse publiczne, Nowości, Prawo, prawo finansowe/Kontrola rządowa w administracji publicznej. Poradnik dla kontrolujących i kontrolowanych

Kontrola rządowa w administracji publicznej. Poradnik dla kontrolujących i kontrolowanych

149,00  134,10 

Opis

Autor: Marcin Antoniak
Wydawnictwo: C.H. Beck
Seria: Sektor publiczny w praktyce
Rok wydania: 2020
Oprawa: Miękka
Liczba stron: 238
Waga: 400 g
ISBN: 978-83-8198-920-6

Praktyczny przewodnik po kontroli w administracji rządowej.
Publikacja wyjaśnia wszelkie wątpliwości natury prawnej związanej z brzmieniem przepisów ustawy o kontroli w administracji rządowej, jak również porusza kwestię problemów stricte praktycznych, które mogą powstać w trakcie przygotowywania i organizacji kontroli, jej prowadzenia oraz realizacji i egzekwowania wniosków i zaleceń pokontrolnych.

Książka będzie również pomocna przy uzyskaniu niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej, umożliwiającej stosowanie w bieżącej pracy nowych Standardów kontroli w administracji rządowej – zatwierdzonych przez Szefa KPRM 31 lipca 2017 r.

Dzięki tej publikacji dowiedzą się Państwo m.in.:

Jakie są rodzaje kontroli przeprowadzanych w administracji publicznej?
Które podmioty są uprawnione do przeprowadzania kontroli?
Na czym polega kontrola wspólna?
Jakie są cele i funkcje prowadzenia kontroli?
W oparciu o jakie kryteria należy przeprowadzić kontrolę?
Jak przeprowadzić kontrolę zgodnie z zasadami postępowania kontrolnego?
Jakie wyróżniamy tryby, w ramach których powinny być prowadzone czynności kontrolne?
Jaki jest zakres przedmioty, zasady i techniki prowadzenia akt kontroli?
Bazując na osobistych doświadczeniach zawodowych, autor starał się przedstawić przepisy dotyczące kontroli w administracji rządowej z różnych perspektyw: kontrolera, kierownika komórki do spraw kontroli w jednostce kontrolującej, a także osoby zajmującej się na co dzień obsługą i koordynacją kontroli zewnętrznych realizowanych w stosunku do tej jednostki oraz świadczącej pomoc prawną na rzecz kierowników jednostek kontrolowanych.

W publikacji ograniczono do niezbędnego minimum rozważania o charakterze teoretycznym, główny nacisk kładąc na dokonanie analizy przepisów komentowanej ustawy w ich wymiarze praktycznym. Celem autora było podzielenie się obserwacjami, upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu kontroli czy wreszcie udzielanie odpowiedzi na wątpliwości dotyczące zastosowania określonych regulacji i rozwiązań prawnych w trakcie kontroli.

Niewątpliwym atutem książki są również wzory dokumentów, m.in.: programu kontroli, oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności uzasadniających ich wyłączenie z udziału w kontroli, upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, protokołu oględzin, projektu wystąpienia pokontrolnego.