Komparatystyka prawnicza

///Komparatystyka prawnicza

Komparatystyka prawnicza

40,00  20,00 

Opis

Tokarczyk Roman
Kantor Wydawniczy Zakamycze 2005

Założenia teoretyczne komparatystyki prawniczej
Kształtowanie się komparatystyki prawniczej
Zakresy przedmiotu komparatystyki prawniczej
O metodach komparatystyki prawniczej
Komparatystyka głównych kultur świata, edukacji prawniczej, zawodów prawniczych
Podstawowe funkcje komparatystyki prawniczej