Komentarz do spraw o podział majątku wspólnego małżonków

///Komentarz do spraw o podział majątku wspólnego małżonków

Komentarz do spraw o podział majątku wspólnego małżonków

199,00  179,00 

Opis

Autor:
Jacek Ignaczewski
Krystyna Skiepko
Redakcja: Ignaczewski Jacek
Wydawca: Wolters Kluwer
Oprawa: Twarda
Format: 15.0×21.5cm
Liczba stron: 672
Wydanie: 3
Rok wydania: 2017
Język wydania: polski

Tematyka omówiona w książce została zaprezentowana w konwencji komentowania spraw, a nie przepisów. Umożliwia to przedstawienie biegu postępowań sądowych w aspekcie materialnym i procesowym w wielopłaszczyznowym ujęciu.
Opracowanie obejmuje całe postępowanie o podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności majątkowej: od szczegółowego przedstawienia jego składu i sposobu ustalania wartości, poprzez przybliżenie kolejno wszystkich roszczeń, jakie mogą podlegać rozpoznaniu w jego trakcie, do wyjaśnienia wpływu tego postępowania na inne sprawy majątkowe małżonków, ocenę skutków dokonania podziału i prawomocnego zakończenia tego postępowania oraz przybliżenie zasad orzekania o kosztach.
W nowym 3. wydaniu czytelnicy znajdą odpowiedzi m.in. na takie pytania:
– W jaki sposób powinny być rozliczone w postępowaniu o podział majątku wspólnego koszty i korzyści wynikające z umowy leasingu z opcją zakupu przedmiotu tej umowy, zawartej przez jednego z małżonków w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą w czasie obowiązywania wspólności majątkowej małżeńskiej?
– Czy przy wycenie wartości przedsiębiorstwa wchodzącego w skład majątku wspólnego uwzględnia się tzw. wartości goodwill?
– Czy w przypadku gdy małżonek po ustaniu wspólności dokona zakupu przedmiotu majątkowego za pieniądze stanowiące majątek wspólny, nie zadziała zasada surogacji?
– Czy w sytuacji gdy po sporządzeniu opinii przez biegłych, na skutek wydłużonego terminu dalszego postępowania, nastąpiła zmiana wartości składników spadku i majątku wspólnego sąd zarówno pierwszej, jak i drugiej instancji obowiązany jest do przeprowadzenia dowodu z uzupełniającej opinii biegłych?
– W jaki sposób określać wartość prawa najmu mieszkania objętego podziałem majątku wspólnego, np. między byłymi młodymi małżonkami?
– Jaki jest tryb postępowania w sprawie ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym?