Kodeks postępowania karnego

///Kodeks postępowania karnego

Kodeks postępowania karnego

14,90  14,00 

Opis

Wydawca: Wolters Kluwer
Oprawa: Miękka
Liczba stron: 476
Wydanie: 12
Rok wydania: 2020
Język wydania: polski
ISBN: 978-83-8223-270-7

Stan prawny na: 17.08.2020 r.

W 12. wydaniu uwzględniono zmiany wynikające m.in.:
– z ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568 ze zm.),
– ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1086).
Do zbioru dołączono również wyciąg z ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 ze zm.).
W książce zamieszczono skorowidz przedmiotowy ułatwiający odnalezienie poszczególnych instytucji, a zaakcentowane kolorowym tłem tytuliki przed artykułami objaśniają ich sens.