Kodeks postępowania administracyjnego. Wzory pism i dokumentów Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej

/, Nowości, Prawo/Kodeks postępowania administracyjnego. Wzory pism i dokumentów Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej

Kodeks postępowania administracyjnego. Wzory pism i dokumentów Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej

139,00  125,00 

Opis

Seria: Wzory pism
Robert Suwaj
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Rok publikacji: 2019
Wydanie: 2
Liczba stron: 344
ISBN: 978-83-8160-352-2

Publikacja stanowi praktyczną pomoc w pracy urzędnika, prawnika oraz pełnomocnika w sprawach administracyjnych. Zawiera przykładowe wzory pism i rozstrzygnięć w sprawach, w których mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Wzory zawierają szczegółowy opis stanu faktycznego, powołanie podstawy prawnej oraz wszechstronne uzasadnienie. Prezentują przykłady działania organów administracyjnych oraz przedstawiają modelowe rozwiązania problemów pojawiających się w praktyce administrowania, w różnych obszarach działalności organów administracji publicznej:

od organów samorządu gminy, powiatu i województwa
poprzez administrację rządową zespoloną i niezespoloną
aż po działalność organów centralnych.
W opracowaniu uwzględniono zmiany przepisów, istotne dla prezentowanych zagadnień, które miały miejsce od ostatniego wydania.

Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla pracowników organów administracji publicznej, sędziów wojewódzkich sądów administracyjnych, adwokatów, radców prawnych, rzeczników patentowych oraz pozostałych pełnomocników stron i uczestników postępowań w sprawach administracyjnych.