Finanse Publiczne. Teoria i praktyka.

/, finanse publiczne, teoria finansów/Finanse Publiczne. Teoria i praktyka.

Finanse Publiczne. Teoria i praktyka.

74,90  52,40 

Opis

Owsiak Stanisław Wydawnictwo Naukowe PWN 2006 wydanie 3 zmienione

 Trzecie zmienione wydanie uniwersalnego podręcznika, traktującego o finansach publicznych we współczesnej gospodarce rynkowej.
Część pierwsza, teoretyczna, przedstawia w sposób usystematyzowany podstawową problematykę finansów publicznych. Część druga poświęcona jest finansom publicznym w Polsce w okresie przemian ustrojowych. Autor wprowadził zmiany przede wszystkim w części drugiej:
– zweryfikował i uaktualnił dane liczbowe dotyczące gospodarki oraz finansów publicznych w Polsce,
– dokonał oceny zmian jakościowych w sektorze finansów, jakie nastąpiły 1 stycznia 1999 r., z punktu widzenia skutków dla finansów publicznych; są to:
– zmiana ustroju finansów publicznych, czyli ich decentralizacja,
– zmiany w systemie zasilania jednostek samorządu terytorialnego,
– reforma ubezpieczeń społecznych (systemu emerytalno-rentowego oraz ubezpieczeń zdrowotnych);
– omówił trzy kluczowe dla finansów publicznych ustawy:
– Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej obowiązującą od września 1997 r.
– ustawę o finansach publicznych obowiązującą od 1 stycznia 1999 r.
– ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego obowiązującą od 1 stycznia 2004 r.;
– przedstawił też związki finansów publicznych z finansami Unii Europejskiej.pozycja dostępna