EDYCJA KARNA. Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. 13 innych aktów prawnych

///EDYCJA KARNA. Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. 13 innych aktów prawnych

EDYCJA KARNA. Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. 13 innych aktów prawnych

69,00  62,00 

Opis

Należy do serii:
EDYCJA KARNA
Redakcja: Flisek Aneta
Wydawca: C.H. Beck
Oprawa: Zintegrowana
Format: 15.0×21.0cm
Liczba stron: 1100
Wydanie: 38
Rok wydania: 2019
Język wydania: polski

Stan prawny: 1 października 2019 r.

Zawiera zmiany wprowadzone przez ustawę z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy – KPK oraz innych ustaw, a także zmiany wynikające z innych ustaw nowelizujących.

Podwójnym stanem prawnym oznaczono treść artykułów, które wchodzą w życie:

5.10.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1694),
1.11.2019 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2077 i Dz.U. z 2019 r. poz. 1751),
5.12.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1694),
1.1.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1818).
Seria Teksty Ustaw Becka. Edycja Sądowa w nowej odsłonie!

Nowa oprawa – wygoda w codziennym korzystaniu.
Registry – wcięcia na marginesach oznaczone skrótami ustaw ułatwiające ich znalezienie.
Rozbudowana pula aktów prawnych – pełniejszy wybór ustaw i rozporządzeń.
Praktyczne tabele podsumowujące zmiany – wykaz terminów wejścia w życie zmian oraz artykułów, których zmiany dotyczą.
Dostęp online – do wszystkich aktów prawnych zawartych w zbiorze, aktualizowanych na bieżąco.
EDYCJA KARNA zawiera 16 aktów prawnych, w tym 2 uwzględnione w zbiorze po raz pierwszy (Przepisy wprowadzające Kodeks wykroczeń oraz Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych pod groźbą kary):

Kodeks karny,
Przepisy wprowadzające Kodeks karny,
Kodeks wykroczeń,
Przepisy wprowadzające Kodeks wykroczeń,
Kodeks postępowania karnego,
Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego karny,
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,
Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,
Ustawę o świadku koronnym,
Kodeks karny wykonawczy,
Kodeks karny skarbowy,
Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy,
Ustawę o opłatach w sprawach karnych,
Ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich,
Ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii,
Ustawę o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych pod groźbą kary.