EDYCJA HANDLOWA. Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Prawo upadłościowe. 10 innych aktów prawnych

/, Nowości, Prawo/EDYCJA HANDLOWA. Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Prawo upadłościowe. 10 innych aktów prawnych

EDYCJA HANDLOWA. Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Prawo upadłościowe. 10 innych aktów prawnych

69,00  62,00 

Opis

Seria: Teksty Ustaw Becka. Edycja Sądowa
Redakcja: Aneta Flisek
Wydawnictwo C.H. Beck
Rok wydania: 2020
Wydanie: 33
Oprawa: Miękka
Liczba stron: 1080
Waga: 1010 g
ISBN: 978-83-8198-705-9

Stan prawny: 15 maja 2020 r.

Zbiór uwzględnia zmiany wchodzące w życie:

Kodeks spółek handlowych

1.3.2020 r. – Ustawa z 13.2.2020 o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 288)
31.3.2020 r. – Ustawa z 31.3.2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568)
18.4.2020 r. – Ustawa z 16.4.2020 o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695)
1.7.2020 r. – Ustawa z 13.2.2020 o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 288)
3.9.2020 r. – Ustawa z 16.10.2019 o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu ob-rotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 2217)
3.9.2020 r. – Ustawa z 31.3.2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoła-nych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568)
1.12.2020 r. – Ustawa z 6.12.2018 o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz.U. z 2019 r. poz. 55)
1.3.2021 r. – Ustawa z 30.8.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798)
1.3.2021 r. – Ustawa z 26.1.2018 o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 398)
1.3.2021 r. – Ustawa z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655)
1.3.2021 r. – Ustawa z 30.8.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798)
1.3.2021 r. – Ustawa z 13.2.2020 o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 288)
Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym

1.4.2020 r. – Ustawa z 21.2.2019 o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. z 2019 r. poz. 534)
1.12.2020 r. – Ustawa z 26.1.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 398)
1.12.2020 r. – Ustawa z 6.12.2018 o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz.U. z 2019 r. poz. 55)
1.3.2021 r. – Ustawa z 26.1.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 398)
1.3.2021 r. – Ustawa z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655)
Prawo upadłościowe

1.12.2020 r. – Ustawa z 26.1.2018 o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 398)
1.12.2020 r. – Ustawa z 6.12.2018 o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz.U. z 2019 r. poz. 55)
1.12.2020 r. – Ustawa z 30.8.2019 o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1802)
1.3.2021 r. – Ustawa z 19.7.2019 o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655)
Prawo restrukturyzacyjne

1.12.2020 r. – Ustawa z 6.12.2018 o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz.U. z 2019 r. poz. 55)
1.3.2021 r. – Ustawa z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655)
Prawo przedsiębiorców

14.3.2020 r. – Ustawa z 13.2.2020 o ochronie roślin przed agrofagami (Dz.U. z 2020 r. poz. 424)
Prawo własności przemysłowej

1.7.2020 r. – Ustawa z 13.2.2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 288)
Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

1.1.2021 r. – Przepisy wprowadzające ustawę z 11.9.2019–- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2020)
EDYCJA HANDLOWA zawiera 14 aktów prawnych:

Kodeks spółek handlowych,
Kodeks cywilny – wyciąg,
Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym,
Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym,
Ustawa o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego,
Prawo przedsiębiorców,
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej,
Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych,
Prawo własności przemysłowej,
Prawo upadłościowe,
Prawo restrukturyzacyjne,
Ustawa o udostępnienie informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych,
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
Prawo wekslowe.
Seria Teksty Ustaw Becka. Edycja Sądowa w nowej odsłonie!

Nowa oprawa – wygoda w codziennym korzystaniu.
Registry – wcięcia na marginesach oznaczone skrótami ustaw ułatwiające ich znalezienie.
Rozbudowana pula aktów prawnych – pełniejszy wybór ustaw i rozporządzeń.
Praktyczne tabele podsumowujące zmiany – wykaz terminów wejścia w życie zmian oraz artykułów, których zmiany dotyczą.
Dostęp online – do wszystkich aktów prawnych zawartych w zbiorze, aktualizowanych na bieżąco.