Edycja cywilna Kodeks cywilny Kodeks postępowania cywilnego Kodeks rodzinny i opiekuńczy 12 innych aktów prawnych

/, Nowości, Prawo/Edycja cywilna Kodeks cywilny Kodeks postępowania cywilnego Kodeks rodzinny i opiekuńczy 12 innych aktów prawnych

Edycja cywilna Kodeks cywilny Kodeks postępowania cywilnego Kodeks rodzinny i opiekuńczy 12 innych aktów prawnych

69,00  62,00 

Opis

Redakcja: Aneta Flisek
Wydawca: C.H. Beck
Oprawa: Zintegrowana
Format: 15.0×21.0cm
Liczba stron: 1208
Wydanie: 41
Rok wydania: 2020
Język wydania: polski

Stan prawny: 15 maja 2020 r.

Zbiór uwzględnia zmiany wchodzące w życie:

Kodeks cywilny

1.1.2020 r. – Ustawa z 31.7.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495)
30.5.2020 r. – Ustawa z 14.5.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875)
1.1.2021 r. – Ustawa z 31.7.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495)
Prawo o aktach stanu cywilnego

18.4.2020 r. – Ustawa z 16.10.2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 2294)
18.4.2020 r. – Ustawa z 16.4.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695)
Kodeks postępowania cywilnego

17.4.2020 r. – Ustawa z 9.1.2020 r. zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 462)
30.5.2020 r. – Ustawa z 14.5.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875)
1.7.2020 r. – Ustawa z 13.2.2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 288)
30.7.2020 r. – Ustawa z 11.9.2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 2070)
7.8.2020 r. – Ustawa z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469)
30.10.2020 r. – Ustawa z 11.9.2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 2070)
1.12.2020 r. – Ustawa z 26.1.2020 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 398)
1.12.2020 r. – Ustawa z 6.12.2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz.U. z 2019 r. poz. 55)
20.2.2021 r. Ustawa z 11.9.2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 2070)
28.2.2021 r. – Ustawa z 30.8.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798)
1.3.2021 r. – Ustawa z 26.1.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 398)
1.3.2021 r. – Ustawa z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655)
Ustawa o komornikach sądowych

1.7.2020 r. – Ustawa z 13.2.2020 o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 288)
30.7.2020 r. – Ustawa z 11.9.2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 2070)
1.12.2020 r. – Ustawa z 6.12.2018 o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz.U. z 2019 r. poz. 55)
1.1.2021 r. – Przepisy wprowadzające ustawę z 11.9.2019 – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2020)
Ustawa o kosztach komorniczych

1.7.2020 r. – Ustawa z 13.2. 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 288)
Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

6.5.2020 r. – Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 29.4.2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 807)
1.7.2020 r. – Ustawa z 13.2.2020 o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 288)
1.12.2020 r. – Ustawa z 26.1.2018 o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 398)
1.1.2021 r. – Przepisy wprowadzające ustawę z 11.9.2019 – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2020)
20.2.2021 r. – Ustawa z 4.7.2019 o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1553)
1.3.2021 r. – Ustawa z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655)
EDYCJA CYWILNA zawiera 15 aktów prawnych:

Kodeks cywilny,
Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny,
Kodeks postępowania cywilnego,
Przepisy wprowadzające kodeks postępowania cywilnego,
Ustawę o księgach wieczystych i hipotece,
Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
Ustawę – Przepisy wprowadzające Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
Ustawę o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
Prawo prywatne międzynarodowe.
Prawo o aktach stanu cywilnego,
Ustawę o komornikach sądowych,
Ustawę o kosztach komorniczych,
Rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych,
Rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie,
Rozporządzenie w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych do wydania opinii w postępowaniu cywilnym.
Seria Teksty Ustaw Becka. Edycja Sądowa w nowej odsłonie!

Nowa oprawa – wygoda w codziennym korzystaniu.
Registry – wcięcia na marginesach oznaczone skrótami ustaw ułatwiające ich znalezienie.
Rozbudowana pula aktów prawnych – pełniejszy wybór ustaw i rozporządzeń.
Praktyczne tabele podsumowujące zmiany – wykaz terminów wejścia w życie zmian oraz artykułów, których zmiany dotyczą.
Dostęp online – do wszystkich aktów prawnych zawartych w zbiorze, aktualizowanych na bieżąco.