Dialogi z Mickiewiczem Aktualizacje tradycji romantycznej w nowej i najnowszej poezji polskiej

///Dialogi z Mickiewiczem Aktualizacje tradycji romantycznej w nowej i najnowszej poezji polskiej

Dialogi z Mickiewiczem Aktualizacje tradycji romantycznej w nowej i najnowszej poezji polskiej

37,80 

Brak w magazynie

Brak w magazynie

Opis

Anna Spólna

Wyd. I, 2017, B5, stron 392 (monografia), cena 37,80 zł

Tematem książki są przemiany współczesnej poezji polskiej, ujawniające się poprzez intertekstualne relacje z twórczością Adama Mickiewicza oraz odniesienia do jego biografii. Dla większości Polaków synonimem słowa „poeta” jest właśnie Mickiewicz; dla wielu ludzi pióra jego dzieło stanowi trwały i bardzo ważny punkt odniesienia, choć zmieniają się teksty pisarza, z którymi najchętniej chcą rozmawiać twórcy przełomu XX i XXI wieku. Sądzę, że ten dialog (czasem hołdowniczy, zwykle jednak krytyczny, polemiczny, nawet obrazoburczy) w szczególny sposób otwiera nową i najnowszą poezję polską na szeroko rozumianą tradycję romantyczną.