Diagnostyka powikłań zawału serca

///Diagnostyka powikłań zawału serca

Diagnostyka powikłań zawału serca

59,00  53,00 

Opis

Autor:
Stuart J. Hutchison
Tłumacze: Budaj-Fidecka Anna, Cacko Andrzej, Josiak Krystian
Wydawca: Edra Urban & Partner
Oprawa: Twarda
Format: 22.0×28.0cm
Liczba stron: 288
Rok wydania: 2010
Język wydania: polski

Książka napisana przez specjalistów w dziedzinie kardiologii i technik obrazowania, w której przedstawiono najnowsze metody diagnostyczne w nagłych stanach kardiologicznych i właściwą interpretację wyników badań. Opisano tu również procesy przebudowy, metody rozpoznania niedokrwionego lub objętego strefą zawału mięśnia sercowego oraz możliwe sposoby leczenia zapobiegające remodelingowi.

Książka zawiera również:
-Najważniejsze zagadnienia związane z zawałem serca, m.in. wstrząs kardiogenny, remodeling lewej komory serca, skrzepliny pozawałowe i wiele innych.
-70 w pełni zobrazowanych przypadków klinicznych, które ułatwiają przyswojenie i zrozumienie poszczególnych informacji.
-Zalety i ograniczenia metod diagnostycznych, takich jak: RTG klatki piersiowej, echokardiografia, TK serca, rezonans magnetyczny i angiografia.
-Ponad 400 kolorowych ilustracji.
-Płytę DVD zawierającą 425 filmów wideo obrazujących poszczególne przypadki powikłań zawału serca.

Spis treści:
1. Wstrząs kardiogenny
2. Ocena lewej komory po zawale serca
3. Dysfunkcja mięśnia sercowego, tworzenie się tętniaka i przebudowa lewej komory
4. Pozawałowe czynności zwężenie drogi odpływu lewej komory
5. Pozawałowe skrzepliny wewnątrzsercowe
6. Zawał prawej komory
7. Ostre i podostre pęknięcie wolnej ściany serca
8. Tętniaki rzekome lewej komory
9. Niecałkowite pęknięcie: krwiak śródmięśniowy i podnasierdziowy, rozwarstwienie mięśnia sercowego
10. Pozawałowa tamponada serca
11. Pęknięcie przegrody międzykomorowej
12. Pęknięcie mięśnia brodawkowatego i pozawałowa niedomykalność zastawki mitralnej