Determinanty credit ratingów oraz ich wpływ na rynek finansowy

///Determinanty credit ratingów oraz ich wpływ na rynek finansowy

Determinanty credit ratingów oraz ich wpływ na rynek finansowy

74,90  67,40 

Opis

Autor:
Patrycja Chodnicka-Jaworska
Wydawca: PWE
Oprawa: Miękka
Format: 16.0×23.5cm
Liczba stron: 598
Rok wydania: 2019
Język wydania: polski

Książka stanowi efekt wieloletnich badań prowadzonych przez Autorkę na Wydziale Zarządzania
Uniwersytetu Warszawskiego. Praca ma na celu zbadanie czterech kluczowych obszarów w zakresie
credit ratingów banków, tj.:
• determinant credit ratingów banków i krajów oraz współzależności między nimi,
• reakcji instrumentów finansowych na zmiany credit ratingów banków,
• wpływu strategii podejmowanych przez agencje ratingowe na finalne credit ratingi banków
• procykliczności credit ratingów przy uwzględnieniu poziomu rozwoju gospodarczego krajów,
podziałów politycznych, rozmiarów agencji ratingowych czy typu credit ratingów.