Arytmologia kliniczna i elektrofizjologia Tom 2 uzupełnienie książki Choroby serca Braunwalda

///Arytmologia kliniczna i elektrofizjologia Tom 2 uzupełnienie książki Choroby serca Braunwalda

Arytmologia kliniczna i elektrofizjologia Tom 2 uzupełnienie książki Choroby serca Braunwalda

49,00  44,00 

Opis

Autor:
Zipes Issa Miller
Tłumacze: Gaj Sylwia, Gajek Jacek
Wydawca: Edra Urban & Partner
Oprawa: Twarda
Format: 22.0×28.0cm
Liczba stron: 518
Rok wydania: 2011
Język wydania: polski

Uzupełnienie książki „Choroby serca Braunwalda”
Książka jest podsumowaniem stanu współczesnej wiedzy na temat zaburzeń rytmu serca. Specjalistyczny charakter i zakres omawianych zagadnień wyróżniają ją spośród dotychczas wydanych książek poświęconych tej tematyce.
W Arytmologii klinicznej i elektrofizjologii uzupełniono i poszerzono informacje dotyczące zaburzeń rytmu serca, zawarte w książce: Braunwald, Choroby serca.
Publikacja opracowana przez znakomitych amerykańskich specjalistów z Indiana University School of Medicine, jednego z najlepszych na świecie ośrodków leczenia zaburzeń rytmów serca, obejmuje szeroki zakres tematyczny:

– informacje dotyczące elektrofizjologicznych mechanizmów arytmii
– metody badania elektrofizjologicznego
– techniki mapowania i nawigacji
– liczne schematy i algorytmy postępowania

Spis treści:
Rozdział 12. Nieadekwatne przyspieszenie zatokowe
Rozdział 13. Częstoskurcz węzłowy nawrotny
Rozdział 14. Częstoskurcz przedsionkowo-komorowy nawrotny
Rozdział 15. Warianty preekscytacji
Rozdział 16. Zasady postępowania w częstoskurczach nadkomorowych
Rozdział 17. Postępowanie w częstoskurczach z szerokimi zespołami QRS
Rozdział 18. Utrwalony jednokształtny pozawałowy częstoskurcz komorowy
Rozdział 19. Idiopatyczny częstoskurcz komorowy
Rozdział 20. Pęczkowy częstoskurcz komorowy nawrotny
Rozdział 21. Częstoskurcze komorowe w arytmogennej kardiomiopatii prawej komory
Rozdział 22. Inne odmiany częstoskurczu komorowego