Analiza zdarzeń na rynkach akcji Wpływ informacji na ceny papierów wartościowych

/, Ekonomia, Finanse i prawo finansowe, makro- i mikroekonomia, Nowości, rynek pieniężny i kapitałowy, teoria finansów/Analiza zdarzeń na rynkach akcji Wpływ informacji na ceny papierów wartościowych

Analiza zdarzeń na rynkach akcji Wpływ informacji na ceny papierów wartościowych

79,00  71,00 

Opis

Autor:
Henryk Gurgul
Wydawca: Nieoczywiste
Oprawa: Miękka
Liczba stron: 248
Rok wydania: 2019
Język wydania: polski

Na rynki kapitałowe na całym świecie codziennie trafia wiele informacji. Część z nich dotyczy emitenta, inne – jego bliższego i dalszego otoczenia. Wszystkie te informacje wpływają na wartość firmy-emitenta, co znajduje odzwierciedlenie w cenach akcji, obligacji i innych papierów wartościowych. Dlatego tak ważnym zagadnieniem jest pomiar wpływu zdarzeń na wartość firm notowanych na rynkach akcji.

W książce opisano między innymi następujące zagadnienia:
– klasyczny model analizy zdarzeń,
– wpływ ogłoszenia prognoz zysków i ostrzeżeń o niezrealizowaniu prognozy na rynek akcji,
– wpływ ogłoszenia rekomendacji analityków, ujawnienia okoliczności zawarcia transakcji przez insiderów oraz rezygnacji członka zarządu z zajmowanego stanowiska na rynek akcji,
– wpływ zapowiedzi wysokości wypłacanej dywidendy na ceny akcji i wielkość obrotów,
– zmiany cen i wielkości obrotów akcji dodawanych do portfela indeksu WIG20 i usuwanych z niego,
– oddziaływanie zmiany wysokości podstawowych stóp procentowych w gospodarce na sytuację na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
– wpływ ekstremalnych wielkości obrotów na stopy zwrotu akcji,
– strategię inwestycyjną bazującą na hipotezie premii za wysoki wolumen.

Publikacja jest przeznaczona dla analityków giełdowych, doradców inwestycyjnych, a także dla wykładowców i studentów zainteresowanych tą tematyką.